Váš partner na cestách

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy

Fyzické osoby:
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz

Právnické osoby:
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
 • overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste


Platobné podmienky

Za prenájom sa platí vopred pri preberaní vozidla hotovosťou

Záloha za vozidlo

Za každé prenajaté vozidlo je potrebné zložiť zálohu, ktorá Vám bude vrátená po odovzdaní vozidla. Výška zálohy sa pohybuje od 150 do 300 € v závislosti od druhu motorového vozidla


Cesta do zahraničia

Všetky krajny ktoré si s vozidlom prajete navštíviť je potrebné mať zaznamenané v zmluve o prenájme.


Dĺžka prenájmu

 • minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň
 • v prípade prekročenia o viac ako 90 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu


Ceny prenájmu a účtovanie

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku,alebo stanovené dohodou.Sme platci DPH
 • v cene prenájmu sú zahrnuté: prenájom vozidla na zmluvne určenú dobu, asistenčné služby, neobmedzený počet kilometrov od 16 dní a viac, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne


Havárijné poistenie a poistenie proti krádeži

 • naše vozidlá sú plne havarijne a zákonne poistené
 • v prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu a iných omamných látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody spôsobené na prenajatom vozidle